RefLED T8 STD Sylvania

หลอด RefLED T8 9w, 18w, 24w 

แสง Warmwhite/Coolwhite/Daylight

 


รายละเอียดสินค้า

  • อายุการใช้งานเฉลี่ย 40,000 ชั่วโมง
  • แสงนุ่มนวลถนอมสายตา ไม่มีแสงแยงตา ความสม่ำเสมอของแสงสูง
  • ให้ค่าความถูกต้องของสีสูง 80 (CRI 80)
  • ประหยัดไฟมากกว่า 60%
Visitors: 28,692