หลอดฟลูออเรสเซนต์ Panasonic

หลอดฟลูออเรสเซนต์ 10w, 18w, 36w

แสง Cool Daylight

 


รายละเอียดสินค้า

  • ให้แสงสว่างสบายตา 
  • แสง คูลเดย์ไลท์ (Cool Daylight)
  • 10w หลอดอายุการใช้งาน 6,000 ชม.
  • 18w, 36w หลอดอายุการใช้งาน 22,000 ชม.
Visitors: 28,691