TERMINAL LUG

หางปลา (Terminal Lug) เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อประเภทหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมมาก เหมาะสำหรับเชื่อมต่อกับขั้วไฟฟ้าประเภทสกรูขันยึดต่างๆ (Screw Terminal) เพื่อการเชื่อมต่ออย่างมีประสิทธิภาพ
 
ประเภทของหางปลา
หางปลามีหลายประเภท ตามการใช้งาน เช่น
• หางปลากลม (Ring Terminal Lug)
• หางปลาแฉก (Spade Terminal Lug หรือ Y-Type Lug)
• หางปลาเหลี่ยม (Square Terminal Lug)
และยังแบ่งเป็นแบบเปลือย (Non-Insulated) และแบบหุ้มปลอกฉนวนสีต่างๆ (Insulated) อีกด้วย
 
ประโยชน์ของหางปลา
เราใช้หางปลาเป็นตัวเชื่อมระหว่างสายไฟ กับ เทอร์มินอลไฟฟ้าต่างๆ โดยเฉพาะสกรูเทอร์มินอล เนื่องจากหางปลาจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการถอดและติดตั้ง เพราะเพียงแค่ขันสกรูยึดไว้ ก็จะทำให้การเชือมต่อทางไฟฟ้าสมบูรณ์ แน่นหนา และแข็งแรง และเมื่อต้องการตัดการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า ก็เพียงคลายสกรูออกเพื่อไม่ให้เนื้อโลหะสัมผัสกัน และนอกจากนี้ ยังสามารถทนแรงดันได้สูง (ประมาณ 300 - 600 V) และทนกระแสได้สูงมากอีกด้วย (ทนกระแสได้ตามเบอร์ AWG สายไฟ)
 
สีของปลอกฉนวน
ตามมารตรฐานแล้ว ปลอกฉนวนหางปลาจะมีสีหลักๆอยู่ 4 สี คือ แดง น้ำเงิน ดำ และเหลือง ซึ่งแต่ละสี จะแบ่งตามขนาดสายไฟที่ใช้ ดังนี้
• สีแดง : ขนาดสายไฟ 22-16 AWG หรือ 0.5 - 1.5 DIN mm²
• สีน้ำเงิน : ขนาดสายไฟ 16-14 AWG หรือ 1.5 - 2.5 DIN mm²
• สีดำ : ขนาดสายไฟ 14-12 AWG หรือ 2.5 - 4.0 DIN mm²
• สีเหลือง : ขนาดสายไฟ 12-10 AWG หรือ 4.0 - 6.0 DIN mm²
 
ทั้งนี้ เราสามารถพบเห็นหางปลาสีอื่นๆ เช่นสีเขียว หรือหางปลาที่มีสีไม่ตรงกับขนาดสายไฟ เช่น หางปลาสีแดง แต่ใช้กับสายไฟขนาด 12-10 AWG ได้? นั่นเป็นเพราะว่าผู้ผลิตได้ตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย เช่น งานที่ใช้หางปลาขนาดเดียวกันทั้งหมด แต่ต้องการแยกสีหลายๆสี เพื่อลดความสับสน นั่นเอง

  

Visitors: 15,386