CONSUMER Unit

CONSUMER UNIT ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต
แผงจ่ายไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัย 

เป็นแผงไฟฟ้าสำเร็จรูปนิยมใช้ในบ้านและหรือสำนักงานขนาดเล็กที่ใช้ไฟฟ้าระบบ 1 เฟส 220 โวลท์ มีลักษณะดังรูป

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต

Consumer Unit ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต ประกอบด้วยเมนเบรคเกอร์ (2 ขั้ว) และเบรคเกอร์ย่อย (1 ขั้ว) ที่เสียบต่ออยู่กับ bus bar มีขั้วต่อสายนิวทรอล และขั้วต่อสายกราวด์ ที่นิยมใช้ทั่วไปมีจำนวนวงจรย่อยตั้งแต่ 4-16 วงจรย่อย

คอนซูมเมอร์ยูนิต

รูปด้านบนแสดงรายละเอียดภายในของ consumer unit ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต
• หมายเลข1 = เมนเบรคเกอร์ 2 ขั้ว ให้เลือกขนาดตามมิเตอร์ของการไฟฟ้า (สูงสุดไม่เกิน 100 A) 
• หมายเลข2 = bus bar สำหรับวงจรขนาด 100 A 
• หมายเลข3 = Neutral Lug (N) 
• หมายเลข4 = Ground bar (G) 
• หมายเลข5 = miniature CB. แบบ 1 ขั้ว สำหรับวงจรย่อย 
• หมายเลข6 = Earth leakage miniature CB. แบบ 1 ขั้ว (เป็นเบรคเกอร์ชนิดกันไฟดูด อาจใช้หรือไม่ก็ได้)


การเลือก consumer unit ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต มาใช้งานให้พิจารณาจากจำนวนวงจรย่อยที่ต้องการและควรเผื่อไว้ 1-2 วงจรสำหรับโหลดในอนาคต การซื้อ consumer จะได้รับเพียงตัว consumer และเมนเบรคเกอร์เท่านั้น ไม่มีเบรคเกอร์ย่อยแต่อย่างใด โดยขนาดของเมนเบรคเกอร์สามารถ เลือกได้ตามต้องการแต่ไม่เกิน 100 A ทั้งนี้ขนาดของเมนจะมีผลต่อราคาของ consumer ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตด้วย
การติดตั้งเบรคเกอร์ลงใน consumer ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต ต้องเปิดฝาครอบออกก่อนแล้วจึงเสียบเมนเบรคเกอร์ลงในช่องด้านซ้ายมือสุด ซึ่งสายมีไฟ (สาย line) จะต่ออยู่ด้านขวาของเบรคเกอร์ ส่วนสายนิวทรอลจะต่อด้านซ้ายมือของเบรคเกอร์ (ดูรูปประกอบ) หากต่อผิดจะทำให้มีไฟฟ้า ค้างในวงจร เพราะเบรคเกอร์จะตัดสายนิวทรอลแทน ซึ่งมีอันตรายมาก อาจสังเกตจุดต่อสายง่ายๆ คือจะมีตัวอักษร L และ N กำกับไว้

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต
CONSUMER UNIT ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต

   

 

Visitors: 12,500