ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย   1    ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา หากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่ รถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • เงินเดือน ตามประสบการณ์
 • รายได้อื่นๆ ค่าน้ำมัน +ค่าโทรศัทพ์ +คอมมิชั่นในการขาย

2. เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน    2    ตำแหน่ง

 คุณสมบัติ

 •  เพศชาย / หญิง
 •  อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 •  จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวส. ด้านบัญชี/การเงิน หรือเทียบเท่า
 •  มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 •  มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
 •  สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้
 •  มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 •  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม พื้นฐานได้ดี

 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด   2   ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ปริญาตรี การตลาดหรือเทียบเท่า หากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการเจรจา ละเอียด รอบคอบ
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับ ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม พื้นฐานได้ดี

 4.พนักงานตรวจรับสินค้า/จัดส่งสินค้า 2  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย 
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถยนต์/จักรยานยนต์ได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/รถจักยานยนต์
 • มีความชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

 สนใจสมัครด้วยตนเองหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ www.twinelectric2004.com

 โทร.02-175-3475-9 แฟกซ์ 02-175-3480 

Visitors: 29,616