เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทวิน อีเลคทริค จำกัด

ลักษณะธุรกิจ (Nature of Business)

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งบริษัท เพื่อจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีชื่อเสียงระดับโลกเช่น SCHNEIDER, ABB และ Philips Lighting  เป็นต้น ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินการ การนำเสนอเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพสูงพร้อมกับการให้บริการที่ดีที่สุด บริษัท ทวิน อีเลคทริค จำกัด โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับกลุ่มบริษัท โรงพยาบาล หน่าวยงานราชการ และโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุด เราพร้อมบริการให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการขาย  เพรียบพร้อมด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์, เครื่องมือที่ทันสมัย และจัดส่งสินค้าที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์เพื่อการเติบโต (Vision of Growth)

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานชั้นนำของประเทศไทย  ด้วยการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพสูง ,มีทีมงานทางเทคนิคที่มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการติดตั้ง  ให้บริการบริษัท ทวิน อีเลคทริค จำกัด

วันที่จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท      16 กันยายน 2547

ประเภทของธุรกิจ          จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ส่องสว่าง หลอดไฟ สายไฟ โคมไฟ ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน-สำนักงาน, ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบกล้องวงจรปิด

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ (Business Philosophy)

บริษัทมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะมุ่งสร้างประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า  โดยคัดเลือกเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล    อีกทั้งดำเนินการพัฒนาบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริการที่ดีที่สุด  และเป็นแหล่งข้อมูลที่อำนวยประโยชน์เสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของลูกค้ากลุ่มลูกค้าและโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด

มุ่งมั่นสู่อนาคต (To the Future)

เพื่อบรรลุความตั้งใจดังกล่าว บริษัทได้พัฒนาความพร้อมในด้านการบริการจากทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ ทีมงานขายที่มีประสิทธิภาพ ทีมงานสนับสนุนการขาย การบริหารคลังสินค้าและการจัดส่งที่เป็นระบบ บริษัทจึงพร้อมที่จะสนับสนุน และให้บริการลูกค้าตลอดเวลาเพื่อก้าวสู่อนาคตด้วยความมั่นคงเคียงข้างคุณ

การบริการ (Services and Support)

ทีมงานขาย (Sales Team) บริษัทมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการขาย  เข้าเยี่ยมลูกค้าครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ทันเวลา สะดวกรวดเร็วเพื่อทำให้ธุรกิจของลูกค้าดำเนินไปอย่างรวดเร็วด้วยทีมงานที่ผ่านการฝึกอบรมโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าและมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จึงพร้อมที่จะให้คำปรึกษาทางเทคนิคแก่ท่าน ตั้งแต่พิจารณาความเป็นไปได้ของการเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ , การออกแบบระบบไฟฟ้า, และควบคุม,ติดตั้งระบบไฟฟ้าและควบคุมการทดสอบระบบก่อนการใช้งานจริง การอบรมการใช้อุปกรณ์ทั้งในและนอกสถานที่ บริษัทให้ความสำคัญกับการบริการหลังการขายอย่างสูง

การกระจายสินค้า (Distribution)

ด้วยทำเลที่ตั้งของบริษัทอยู่บนถนนรามอินทรา ติดกับจุดขึ้น ลงทางด่วน ถนนวงแหวน และเครือข่ายการขนส่งทั่วประเทศ  ทำให้บริษัทสามารถจัดส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าทั่วกรุงเทพและทั่วประเทศภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับคำสั่งซื้อ

 

Visitors: 29,617