วิธีการสั่งซื้อสินค้า

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

 ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ www.twinelectric2004.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 •  ลูกค้าสามารถเข้าดูรายละเอียดสินค้าแต่ละชนิดได้ที่หน้าเว็บไซต์  www.twinelectric2004.com เมื่อลูกค้าพึงพอใจในสินค้าสามารถสั่งซื้อโดยกรอกรายละเอียดขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษหรือที่ E-mail : twinelectric@hotmail.com หรือทาง Line iD : twe123
 •  เมื่อข้อมูลขอใบเสนอราคา ระบุรุ่น ยี่ห้อ จำนวน ที่ลูกค้าต้องการส่งเข้ามา บริษัทฯตอบกลับราคาแจ้งลูกค้าทาง E-mail ตามที่ลูกค้าแจ้งไว้
 •  เมื่อลูกค้าพอใจ/ยอมรับราคา ลูกค้าสามารถเปิดใบสั่งซื้อเพื่อยืนยันก่อนการสั่งซื้อและ ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่าน โอนเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร จึงถือเป็นการยืนยันการสั่งซื้อ           
 •  เมื่อลูกค้า เปิดใบสั่งซื้อและชำระเงินค่าสินค้าครบถ้วน เพื่อเป็นการยืนยันการสั่งซื้อสินค้า โดยแจ้งผ่านทาง E-mail : twinelectric@hotmail.com พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน แจ้งข้อมูลการเปิดใบกำกับภาษี พร้อมเลขผู้เสียภาษี 13 หลัก
 •  เมื่อบริษัทฯ ได้รับแจ้งการชำระเงินพร้อมหลักฐาน  บริษัทฯจะยืนยันคำสั่งซื้อ และกำหนดการส่งมอบไปยัง E-mail  ของลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางบริษัทฯ

 หมายเหตุ: เวลาทำการของการตอบ E-mail วันจันทร์ –ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. เว้น วันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ 

นโยบายการซื้อสินค้า (buying-policy)

 •  เกี่ยวกับสินค้า บริษัท ทวินอีเลคทริค จำกัด จัดจำหน่ายสินค้าวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ถูกต้องตามกฎหมาย รายละเอียดรูปภาพผลิตภัณฑ์ที่แสดงใกล้เคียงความเป็นจริง แต่อาจมีสีหรือรูปแบบผิดไปจากผลิตภัณฑ์จริงเล็กน้อย เนื่องจากความละเอียดของอุปกรณ์แสดงผลของลูกค้า 

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 •  ท่านสามารถยกเลิกใบสั่งซื้อได้ (Purchase Order) ในกรณีที่ยังไม่โอนเงินชำระค่าสินค้า
 •  หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดแจ้งทาง E-mail : twinelectric@hotmail.com หรือทาง Line iD : twe123

นโยบายการชำระเงิน

 •  เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านสามารถดำเนินการชำระเงินได้โดยมีรายละเอียดดังนี

ช่องทางชำระเงิน

 • โอนผ่านบัญชีธนาคาร โดยใช้เลขบัญชีสำหรับโอนเงิน ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัสรามอินทรา 109  ชื่อบัญชี 

บริษัท ทวินอีเลคทริค จำกัด เลขที่ 651-205-2094

ยืนยันการชำระเงิน

 • เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องยืนยันการชำระเงินโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่ E-mail : twinelectric@hotmail.com หรือทาง Line iD : twe123 โดยระบุชื่อผู้สั่งซื้อมาด้วย

เจ้าหน้าที่ยืนยันการรับชำระเงิน

 • เมื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล์ยืนยัน ว่าได้รับชำระเงินแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน 24ชั่วโมง (หรือ 2 วันในกรณีติดวันหยุดทำการ) กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2175-3475-9 ภายในวันและเวลาทำการ

นโยบายการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทฯ จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น        -
 • บริษัทฯ จัดส่งสินค้าพร้อมใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน       
 • บริษัทฯจัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง เว้นวันหยุดราชการ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 12:00 น. จะถูกส่ง ภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งการชำระเงินค่าสินค้า        
 • เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทาง ของสินค้า  (Tracking number) หรือ เบอร์โทรขนส่งเอกชนไปทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้
 • ลูกค้ารับสินค้าเองที่บริษัทฯ  ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า หลังจากแจ้งการชำระเงินค่าสินค้าพร้อมหลักฐานการโอนเงินที่ E-mail : twinelectric@hotmail.com บริษัทฯ จะยืนยันคำสั่งซื้อและกำหนดการส่งมอบ ไปยัง E-mail ของลูกค้าที่ได้แจ้งไว้กับทางบริษัทฯแล้ว ไม่เกิน 3 วันทำการสามารถรับสินค้าได้
 • กรณีที่สินค้าไม่มีในสต็อค จะใช้ระยะเวลาเพื่อโอนเงินกลับคืนลูกค้าไม่เกิน 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่ลูกค้าแจ้งเลขบัญชี และชื่อบัญชี ห้าง/ร้าน/บริษัท ถูกต้องตามความเป็นจริงตามชื่อที่ติดต่อสั่งซื้อ

เงื่อนไขในการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งพร้อมหลักฐานการโอนเงินชำระค่าสินค้า บริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น

นโยบายคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า

 •  เพื่อ เป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า  หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิด จากการผลิต ท่านสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 •  กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อคืนสินค้าภายใน 3 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
 •  สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามา เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ  พร้อมกล่อง   บรรจุภัณฑ์
 •  เมื่อได้รับสินค้าแล้วบริษัทฯ จะส่งสินค้าให้โรงงาน/ผู้ผลิต ตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตาม  เงื่อนไขการรับประกันของแต่ละผลิตภัณฑ์ ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ  บริษัท ทวินอีเลคทริค จำกัด  โทร. 0-2175-3475-9

เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า/นโยบายการยกเลิก/คืนสินค้า หรือบริการของทางร้านค้า ดังนี้

     บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิด เท่านั้นบริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน บริษัทฯจะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้นถ้าสั่งซื้อสินค้าแล้วสินค้า ในสต็อก ไม่ครบตามต้องการ (ของลูกค้า) ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินตามยอดที่โอน

 นโยบายการรับประกันสินค้า

 • สินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ http://www.twinelectric2004.com มีการรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานปกติ  ตามเงื่อนไขของ เจ้าของแต่ละผลิตภัณฑ์ เมื่อสินค้าเกิดความเสียหายกรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อทำการส่งซ่อมหรือ เปลี่ยนสินค้าจาก เจ้าของผลิตภัณฑ์โดยมีช่องทางติดต่อดังนี้
 • ลูกค้านำสินค้าเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คสินค้าที่บริษัทฯ
 • ในกรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ลูกค้าจัดส่งสินค้าเข้าบริษัทฯ
 • เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าที่เสียหายมาแล้วและตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ ทางบริษัทจะดำเนินการดังนี้
 • ส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตเพื่อทำการตรวจซ่อมในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกันในกรณีที่สินค้าเดิมได้เลิกผลิตแล้ว บริษัทจะเสนอให้ท่านเลือกสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่า โดยท่านชำระค่าส่วนต่างของสินค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง

   

 

 

Visitors: 29,617